РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія
останнє оновлення 19-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Науки:
біологічні (09.03.2016) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-2357(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0352)43-59-01,,38 (097) 660-51-35
FAX:
ksjynja_13@ukr.net
"Наукові записки ТНПУ. Серія: Біологія" хіміко-біологічний факультет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46027