РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство»
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
філологічні (29.12.2014) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15545-4017ПР від 17.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1068(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-1076(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У виданні висвітлені актуальні проблеми сучасного літературознавства, містяться розвідки з історії української та зарубіжної літератури, розглядаються особливості проблематики творів та їхньої поетики, питання жанру та стилю.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 700-34-97
FAX:
scientificmagazine@ukr.net
61168, Харківська область, м. Харків, вул. Блюхера, 2, каб. 404-В