РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові основи збереження біотичної різноманітності
Scientific principles of biodiversity conservation
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут екології Карпат НАН України
Науки:
біологічні (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17054-5824Р від 30.07.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2220-3087(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Латинська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 270-74-30
FAX:
secretary_SPBC@ukr.net
Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна