РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці (серія: техногенна безпека)
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Науки:
технічні (21.12.2015)
біологічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р по 2/р у кожній серії (із свідоцтва); 1-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-1232(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька, Італійська, Іспанська, Китайська, Грецька (новогрецька) (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Журнал містить наукові статті, у яких висвітлено результати досліджень актуальних питань якості, стандартизації та екологічного менеджменту, радіаційної та техногенно-екологічної безпеки, сучасних питань радіобіології людини, питань радіаційної медицини.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0512) 76-55-99,76-55-81
FAX: 50-00-69,50-03-33
avi@chmnu.edu.ua
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10