РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика»
останнє оновлення 07-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Науки:
технічні (13.03.2017) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7373 від 03.06.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2074-2630(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", відкрите, внутрішнє

Тематика

У збірнику публікуються наукові статті співробітників кафедр Донецького національного технічного університету та інших університетів України та світу. В цих статтях наведено результати наукових досліджень і розробок з питань електротехніки, електромеханіки та енергетики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
В.Ф.Сивокобиленко доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
Заступник Головного Редактора
Є.О.Башков доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
Відповідальний Секретар
О.Ю.Колларов кандидат наук (технічні), доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
Англомовний Редактор
М.М.Кабанець доктор наук (педагогічні), доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
Член Редколегії
А.К.Семенченко доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
В.А.Святний доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
С.В.Подкопаєв доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
А.А.Зорі доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
О.І.Толочко доктор наук (технічні), професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна, Київ
О.О.Шавьолкін доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ
О.П.Чорний доктор наук (технічні), професор, КрНУ імені Михайла Остроградського, Україна, Кременчук
А.М.Ганжа доктор наук (технічні), професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків
А.В.Бойко доктор наук (технічні), професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків
Ю.М.Веприк доктор наук (технічні), професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків
П.П.Говоров доктор наук (технічні), професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна, Харків
М.В.Гребченко доктор наук (технічні), професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ
І.В.Жежеленко доктор наук (технічні), професор, Приазовський державний технічний університет, Україна, Маріуполь
П.Д.Лежнюк доктор наук (технічні), професор, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця
Ю.Л.Саєнко доктор наук (технічні), професор, Приазовський державний технічний університет, Україна, Маріуполь
О.С.Яндульський доктор наук (технічні), професор, НТУУ "КПІ", Україна, Київ
І.О.Шведчикова доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ
С.М.Тімошенко доктор наук (технічні), доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, Покровськ
П.Енафф доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Еколь де Мін, Франція, Нансі

Контактні дані


FAX:
elen@donntu.edu.ua
85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, ДонНТУ, к. 2.110.