РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці Національного університету харчових технологій
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет харчових технологій
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (11.07.2019)
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (11.07.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (11.07.2019)
181 - Харчові технології (11.07.2019)
51 - Економіка (11.07.2019)
73 - Менеджмент (11.07.2019)
75 - Маркетинг (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 19325-9125ПР від 13.07. 2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2225-2924(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-1945(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук.

Articles with the results of undamental theoretical developments and applied research in the field of technical and economic sciences are published in this journal.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
EBSCOhost
CABI
Google Scholar
Universal Impact Factor (UIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 289-54-72,(044) 287-93-33
FAX:
npnuht@ukr.net
Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, корпус Б, к. 412, м. Київ, 01601