РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці НДФІ
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020)
71 - Облік і оподаткування (24.09.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.09.2020)
73 - Менеджмент (24.09.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (24.09.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.09.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21516-11416 ПР від 18.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-3499(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4646(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику "Наукові праці НДФІ" висвітлюються актуальні питання фінансової науки, зокрема: глобальна економіка та міжнародні фінанси, управління державними фінансами, бюджетна, податкова, монетарна, митна політики, теорія та історія фінансів, фінансово-економічне регулювання, фінанси соціальної сфери, облік та оподаткування, ринок фінансових послуг, фінанси інституційних секторів економіки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 277 51 23,+38 (044) 277 51 19
FAX:
zb_ndfi@ukr.net
м. Київ