РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
економічні (15.10.2019)
Спеціальності:
125 - Кібербезпека (11.07.2019)
171 - Електроніка (11.07.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019)
51 - Економіка (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13255-2139Р від 08.10.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0131-8675(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: Періодичний науковий збірник з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, вердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами.

Proceedings of the O.S. Popov ONAT: The periodical scientific magazine about telecommunication systems and networks, antennas and microwave devices, appliances, wireless devices and means of telecommunication, radio and television systems, optoelectronic systems, solid-state electronics, economics and management in the ICT.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380487050460
FAX:
vadim.kaptur@onat.edu.ua
Україна 65029, м. Одеса, Одеська область