РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці
Научные труды
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний технологічний університет
Науки:
технічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (15.10.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (15.10.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (15.10.2019)
181 - Харчові технології (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12577-1461ПР від 16.05.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-8730(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник «Наукові праці» - науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

The Collection of «Scientific Works» is a scientific and theoretical journal publishing results of the latest scientific research works of theoretical, experimental and practical importance, as well as topical articles and reports on achievements, scientific trends and schools of ONAFT.

Сборник «Научные труды» - научно-теоретический журнал, публикующий результаты новейших научных исследований, имеющих теоретический, экспериментальный и практический характер, проблемные статьи, сообщения о достижениях, научных направлениях и школах академии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
EBSCOhost
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus (посилання)
Scilit (посилання)
AGRIS (посилання)
Dimensions (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Станкевич
Георгій Миколайович
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою технології зберігання зерна Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0583-8174
Заступник Головного Редактора
Поварова
Наталя Миколаївна
кандидат наук (технічні), проректор з наукової роботи Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Бурдо
Олег Григорович
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Відповідальний Редактор
Солоницька
Ірина Валеріївна
кандидат наук (технічні), доцент, директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-7590-4301
технічний редактор
Ружицькa
Наталія Володимирівна
кандидат наук (технічні), асистент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Левтринська
Юлія Олегівна
кандидат наук (технічні), асистент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-1136-2730
Паламарчук
Ганна Станіславівна
кандидат наук (технічні), доцент кафедри технологій м’яса, риби і морепродуктів Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-3194-0391
Член Редколегії
Іоргачова
Катерина Георгіївна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-3390-1756
Безусов
Анатолій Тимофійович
доктор наук (технічні), професор кафедри біоінженерії і води Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0690-2406
Віннікова
Людмила Григорівна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою технології м’яса, риби і морепродукті Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-6106-1785
Жигунов
Дмитро Олександрович
доктор наук (технічні), доцент, зав. кафедрою технології переробки зерна Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Капрельянц
Леонід Вікторович
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-2136-5669
Косой
Борис Володимирович
доктор наук (технічні), доцент, директор Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського В.С Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5353-8881
Коваленко
Олена Олександрівна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою біоінженерії і води Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-8009-1103
Крусір
Галина Всеволодівна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою екології та природоохоронних технологій Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6464-5754
Мардар
Марина Ромиківна
доктор наук (технічні), професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0831-500x
Осипова
Лариса Анатоліївна
доктор наук (технічні), професор кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-1958-9399
Тележенко
Любов Миколаївна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6675-2625
Ткаченко
Наталія Андріївна
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2557-3927
Терзієв
Сергій Георгійович
доктор наук (технічні), доцент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Ткаченко
Оксана Борисівна
доктор наук (технічні), доцент, в.о. зав. кафедрою технології вина та сенсорного аналізу Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6969-6446
Хмельнюк
Михайло Георгійович
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою холодильних установок і кондиціювання повітря Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-9310-1286
Хобін
Віктор Андрійович
доктор наук (технічні), професор, зав. кафедрою автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0238-8371
Черно
Наталія Кирилівна
доктор наук (технічні), профессор харчової хімії та експерт Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-4851-1347
Тітлов
Олександр Сергійович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-1908-5713
Шит
Михайло Львович
кандидат наук (технічні), доцент, провідний науковий співробітник Інститут Енергетики, Молдова, Кишинів
Шульга
Оксана Сергіївна
доктор наук (технічні), професор, академік Української академії науккафедра експертизи харчових продуктів Національний університет харчових технологій, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-5357-3986
Федосова
Катерина Сергіївна
кандидат наук (технічні), доцент кафедри готельно-рестораного бізнесу Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-1908-5713
Ковальський
Річард
доктор філософії (Оберіть галузь науки), доцент Познанського університет природничих наук, Польща, Познань, ORCID: 0000-0002-1722-8074
Манана
Кевлішвіллі
Doctor of Agricultural Sciences Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia
Bo
Ekstrand
Professor emeritus Chalmers University of Technology, Sweden, Gothenburg
Iztayev
Auyelbek
Director Research Institute of Food Technologies Joint Stock CompanyAlmaty Technological University, Kazakhstan

Контактні дані

(048) 712-40-56,(048) 712-41-30
FAX:
nauka@onaft.edu.ua,khleb@osaft.odessa.ua,yuriy@onaft.edu.ua
Одеська національна академія харчових технологій, 65039, м. Одеса, Одеська область, вул. Канатна, 112