РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»
The practical science edition «Independent Auditor»
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
ТОВ "Видавництво "СОВА"
Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)
Науки:
економічні (31.05.2013)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1943-9143ПР від 01.10.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-0050(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення економічних питань та проблем з наукової точки зору, опублікування результатів дисертаційних досліджень наукових та фахових статей.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
EBSCOhost
Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)501 02 01
FAX:
np@n-auditor.com.ua
Україна, 01004, м. Київ, вул. Антоновича 23В