РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Інститут біології тварин НААН
Науки:
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
ветеринарні (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
ветеринарні (17.03.2020)
Спеціальності:
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21025-10825ПР від 18.08.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-9029(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-5610(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-067-674-68-80
FAX: 38(032) 252-27-78
alexandra.dndki@gmail.com,achaikivska@scivp.lviv.ua
79019, Львівська область, м. Львів, вул. Донецька, 11, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок