РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин
останнє оновлення 06-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Інститут біології тварин НААН
Науки:
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
ветеринарні (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
ветеринарні (17.03.2020)
Спеціальності:
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21025-10825ПР від 18.08.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-9029(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(032) 252-33-72
FAX: 38(032) 252-27-78
dndki@scivp.lviv.ua,alexandra.dndki@gmail.com
79019, Львівська область, м. Львів, вул. Донецька, 11, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок