РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Нафтогазова енергетика
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11379-252ПР від 22.06.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-9868(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2415-3109(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у сфері нафтогазового комплексу за такими напрямками: фізико-технічні проблеми видобування енергоносіїв, фізико-технічні проблеми транспорту та зберігання енергоносіїв, енергетика, контроль та діагностика об’єктів нафтогазового комплексу, наука і сучасні технології.

The journal publishes materials based on the results of scientific and productive activity in the field of oil and gas complex in the following directions: physical and technical problems concerning the extraction of energy carriers, physical and technical problems of transport and preservation of energy carriers, energy efficiency, control and diagnostics of the objects that belong to oil and gas industry, science and modern technologies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 50-77-96,(0342) 54-71-39
FAX: (0342) 54-71-39
redntv@nung.edu.ua
Україна, 76019, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу