РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Неперервна професійна освіта: теорія і практика
останнє оновлення 26-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)
Благодійний фонд імені Антона Макаренка
Науки:
філософські /09.00.10 / (06.03.2015)
педагогічні (06.03.2015) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
12 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
13 - Початкова освіта (28.12.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
16 - Спеціальна освіта (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21843-11743 ПР від 18.01.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1609-8595(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-0774(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії і педагогіки неперервної професійної освіти.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
ERIH PLUS (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
Dimensions (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
WorldCat (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
Lens (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
InfoBase Index (IBI) (посилання)
EBSCO Open Science Directory (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Сисоєва
Світлана Олександрівна
Svitlana
Sysoieva
доктор наук (педагогічні), професор, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національна академія педагогічних наук України, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-2499-732X, ResearcherID: B-2465-2019
Відповідальний Редактор
Бульвінська
Оксана Іванівна
Oksana
Bulvinska
кандидат наук (педагогічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-6764-4340
Член Редколегії
Олексюк
Ольга Миколаївна
Olha
Oleksyuk
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-4252-2352, ResearcherID: S-6188-2018
Караман
Станіслав Олександрович
Stanislav
Karaman
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач кафедри української мови Інституту філології Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-3186-375X
Скрипник
Тетяна Вікторівна
Tetiana
Skrypnyk
доктор наук (психологічні), старший науковий співробітник, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-8511-4984, ResearcherID: AAX-3881-2020
Мосьпан
Наталія Вікторівна
Natalia
Mospan
доктор наук (педагогічні), доцент, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Інституту фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна, Суми, ORCID: 0000-0003-0998-1821, ResearcherID: ABF-8747-2020
Павлюк
Роман Олександрович
Roman
Pavliuk
доктор наук (педагогічні), доцент, доцент кафедри лінгвістики та перекладу Інституту філології Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-8610-7965, ResearcherID: AAF-7844-2019
Бодненко
Дмитро Миколайович
Dmytro,
Dmitry Bodnenko
кандидат наук (педагогічні), доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-8957-6158, ResearcherID: C-2079-2014
Воротникова
Ірина Павлівна
Iryna
Vorotnykova
кандидат наук (педагогічні), доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-9303-6587, ResearcherID: U-2752-2018
Маршал
Крістенсен
Marshall
Christensen
кандидат наук (педагогічні), доцент, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-1211-8885, ResearcherID: K-4386-2016
Василікі
ПЛІОГУ
Vassiliki
Pliogou
доктор філософії (історичні), почесний президент Фундація Co-Serve International company, США, ORCID: 0000-0002-9647-3632
Євгенія
ТЕОДОТУ
Evgenia
Theodotou
доктор філософії (педагогічні), викладач факультету початкової освіти Салоницький університет імені Аристотеля, Республіка Греція, Салоніки, ORCID: 0000-0002-1009-0287
Ісаак
М. ПАПАДОПУЛОС
Isaak
Papadopoulos
доктор філософії (педагогічні), старший викладач факультету дошкільної освіти Університет Східного Лондона, Велика Британія, Лондон, ORCID: 0000-0003-4133-8609, ResearcherID: K-1554-2019
Ярослав
Хархула
Jarosław
Charchuła
доктор філософії (філологічні), викладач факультету освіти гуманітарних та соціальних наук Європейський університет Кіпру, Республіка Кіпр, ORCID: 0000-0002-3262-0314, ResearcherID: W-3424-2018
Растислав
НЕМЕЦЬ
Rastislav
Nemec
доктор філософії (соціологічні), заступник директора Інституту педагогічних наук Єзуїтський університет Ігнатіанум у Кракові, Республіка Польща, Краків, ORCID: 0000-0002-8470-7374
0
Дерека
Тетяна Григорівна
Tetiana
Dereka
доктор філософії (філософські), доцент теологічного факультету Трнавський університет, Словацька Республіка, Трнава, ORCID: 0000-0002-6920-6395, ResearcherID: AAC-4342-2021

Контактні дані

(044) 426 84 05
FAX:
npo@kubg.edu.ua
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б