РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Нова парадигма
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науки:
філософські (10.05.2017)
соціологічні (10.05.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8429 від 11.02.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-7/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-4637(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Концепція журналу базується на багатоплановому науковому філософському та соціологічному висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі гуманітарних наук, зокрема соціальної філософії, філософії історії, філософської антропології, філософії культури, філософії науки, філософії освіти, релігієзнавства, теоретичної соціології, емпіричної соціології, прикладної соціології, галузевої соціології, етносоціології, соціології праці, соціологіх управління, соціології права, соціальних комунікацій, конфліктології, соціальної психології, соціальних та публічних відносин (PR), прогнозування, культурології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
novaparadigma@ukr.net
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, другий поверх, к. 211, вул. Саратівська, 20, м. Київ, 04111