РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Нові технології в будівництві
Новые технологии в строительстве
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"
Академія будівництва України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (17.03.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)
51 - Економіка (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21828-11728 ПР від 18.01.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-0406(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-0414(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

На сторінках журналу «Нові технології в будівництві» висвітлюються такі питання: - науково-технічні проблеми та критерії розвитку технологій в будівництві України, прогресивні технології у вітчизняному будівництві та кращий світовий досвід, технології відновлення та підсилення будівель, споруд та будівельних конструкцій що перебувають в експлуатації, технології реконструкції об’єктів житлового фонду, технології малоповерхового будівництва, застосування кращих вітчизняних та зарубіжних будівельних матеріалів, нові засоби механізації будівництва, оснащення, інструменти, вимірювальні прилади, питання економіки, договірних відносин, та нормування в будівництві, техніка безпеки на будівництві, системи забезпечення якості при виконанні будівельних робіт, екологічні аспекти впровадження нових технологій, енергозбереження при будівництві та експлуатації об’єктів , тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 248 88 89
FAX: (044) 248 88 84
ndibv_post@ukr.net,vistavca@ukr.net
03110, МСП, м. Київ, просп. Валерія Лобановського 51,