РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Облік і фінанси
Учет и финансы
Accounting and Finance
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Національний університет харчових технологій
Миколаївський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Товариство з додатковою відповідальністю «Інститут обліку і фінансів»
Науки:
економічні (11.07.2017) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
075 - Маркетинг (17.03.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19541-9341ПР від 21.12.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-9878(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1181(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Наукове забезпечення розвитку теорії і практики обліку, фінансів та інших економічних спеціалізацій.

The journal’s major focus is to provide a scientific base for scholar and researchers. The aim of the journal is the scientific support of the development of theory and practice of accounting, finance and other economic specializations.

Научное обеспечение развития теории и практики учета, финансов и других экономических специализаций.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost
Index Copernicus
Research Papers in Economics (RePEc)
ProQuest
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 259-01-25
FAX: 38 (044) 259-01-25
magazine@faaf.org.ua
Контактна особа Остапчук Сергій
Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.