РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Образ
останнє оновлення 11-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
соціальні комунікації (13.07.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (24.09.2020)
Спеціальності:
61 - Журналістика (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21240­-11040ПР від 08.12.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 1-6/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8496(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Французька, Німецька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У наукових статтях журналу розглядаються питання, що охоплюють усі сфери соціальної комунікації: історію, теорію, методологію журналістики, видавничої справи, реклами та з’язків із громадськістю, соціальних комунікацій, бібліотечної справи.

In the scientific articles of the journal the issues, which cover all the areas of social communication are investigated: history, theory, methodology, journalism, publishing, advertising and RP, social communication, librarianship.

В научных статьях рассматриваются вопросы, охватывающие все сферы социальной коммуникации: историю, теорию, методологию журналистики, издательского дела, рекламы и связей с общественностью, социальных коммуникаций, библиотечного дела.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-0542-68-78-50
FAX:
obraz@sumdu.edu.ua
40007, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Кафедра журналістики та філології, кімн. 1107