РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Вінницький національний технічний університет
Науки:
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15295-3867P від 22.06.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-7893(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2311-2662(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти. В журналі є такі розділи: - Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій, - Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. - Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень, - Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях, - Біомедичні оптико-електронні системи та прилади, - Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях, - Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу, - Волоконно-оптичні технології в інформаційних (Internet, Intranet тощо) та енергетичних мережах, - Системи та пристрої відображення інформації, - Оптико-електронні енергозберігаючі технології, - Альтернативні наукові ідеї та гіпотези.

The journal is intended for publication containing new theoretical and practical results in the area of engineering and natural science, as well as publications devoted problems dealing with teaching of engineering sciences. The journals publishes the articles in the area of: - Principal concepts and structural approaches to the three-level system of specialist training: "Bachelor-Engineer-Master" in the specialization of "Optoelectronic Information-Energy Technologies", - Optoelectronic/Digital Methods and Systems for Image/Signal Processing, - Systems of Technical Vision and Artificial Intelligence, Image Processing and Pattern Recognition, - Optical and Quantum Electronics in Computer and Intelligent Technologies, - Biomedical Optoelectronic Systems and Apparatus, - Optoelectronic Devices and Components in Laser and Energy Technologies, - Optical and Optoelectronic Sensors and Transformers for Systems of Control and Ecology Monitoring, - Fiber-Optical Technologies for Information (Internet, Intranet etc.) and Energy Networks, - Systems and Devices for Information Representation, - Optoelectronic Technologies for Energy Saving. - Alternative scientific ideas and hypotheses.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0432) 59-80-19,59-84-92,59-84-50
FAX: 38 (0432) 46-57-72
oeipt@ukr.net
Україна, 21021, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95