РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Організаційна психологія. Економічна психологія
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці
Науки:
психологічні (12.05.2015) перереєстрація
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9340 від 15.11.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-3190(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У науковому журналі публікуються результати досліджень фахівців високого кваліфікаційного рівня з різних регіонів України та з-за кордону, що відображають інноваційні науково-прикладні напрями організаційної та економічної психології. Видання наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» сприятиме розвитку цього напряму психологічної науки в Україні, посиленню співпраці представників академічної та прикладної психології, впровадженню наукових розробок у практику.

The journal publishes results of research conducted by highly qualified specialists from Ukraine and abroad reflecting the innovative research and applied areas of organizational and economic psychology. The Organizational Psychology. Economic Psychology will promote these areas of psychological science in Ukraine, strengthen cooperation between researchers, academics and practitioners and help introduce scientific developments in practice.

В научном журнале публикуются результаты исследований специалистов высокого квалификационного уровня из разных регионов Украины и зарубежья, отражающие инновационные научно-прикладные направления организационной и экономической психологии. Издание научного журнала «Организационная психология. Экономическая психология» будет способствовать развитию этого направления психологической науки в Украине, усилению сотрудничества представителей академической и прикладной психологии, внедрению научных разработок в практику.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044 288 07 19,095-607-96-27,050-667-33-44
FAX: 044 288 07 19
LKARAMA01@gmail.com,okred278@gmail.com
01033, м. Київ, вул. Панківська, 2, офіс 22