РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка.
останнє оновлення 06-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
психологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
53 - Психологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19961-9761 ПР від 28.05.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-2409(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-2009(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми сучасної педагогічної та психологічної науки в історичному, методологічному та методичному аспектах, підбито підсумки експериментальних педагогічних і психологічних досліджень.

Issue: in the collectiontheupdated problem of modern pedagogical and psychological science is considered in historical and methodological aspects, the results of pedagogical and psychological research are summarised.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

m.kozyr@kubg.edu.ua,o.bylan@kubg.edu.ua
Контактна особа Козир Маргарита Валентинівна
м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2