РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи
останнє оновлення 07-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Науки:
педагогічні (29.09.2014) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
філософські (26.11.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
33 - Філософія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20882-10682 ПР від 31.07.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-4139(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У наукових працях, що входять до збірника, висвітлено проблеми освітніх інновацій та реформування освіти загалом: в Україні та за її межами, а також окреслено проблеми використання педагогічно доцільних інноваційних технологій у освітньому процесі тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
World Catalogue of Scientific Journals (WCOSJ) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 481-27-06
FAX: (044) 481-27-06
iod.ukraine@gmail.com
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, 04053, Україна