РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Педагогічні науки
Pedagogical Sciences
останнє оновлення 19-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (24.09.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (24.09.2020)
12 - Дошкільна освіта (24.09.2020)
13 - Початкова освіта (24.09.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (24.09.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1520-3822Р від 01.06.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-1478(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Актуальні питання теорії і практики загальноосвітньої й вищої школи, історія розвитку вітчизняної і зарубіжної педагогічної думки, інноватика і традиції у навчанні й вихованні підростаючого покоління.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

050 634 29 07
FAX:
pnpu.ped.nauki@gmail.com
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Полтавська область, 36003