РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Перспективи. Соціально-політичний журнал
останнє оновлення 07-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»
Науки:
філософські (24.10.2017) перереєстрація
філософські (02.07.2020)
соціологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
33 - Філософія (02.07.2020)
54 - Соціологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17349-6119Р від 17.01.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-2896(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Соціально-політичний журнал представляє результати фундаментальних наукових і прикладних досліджень в області політологічних, соціологічних та філософських наук, які проводяться в Україні та світі.

The socio-political journal presents the results of fundamental and applied scientific research in the field of political science, sociology and philosophy, conducted in Ukraine and in the world.

Социально-политический журнал представляет результаты фундаментальных научных и прикладных исследований в области политологических, социологических и философских наук, проводимых в Украине и мире.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 096 073 62 26
FAX:
editor@perspektyvy.pdpu.od.ua
вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74, мм. Одеса, Одеська область, 65020, Україна