РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Південний архів (філологічні науки)
South Archive (Philological Sciences)
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
філологічні (22.12.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23955-13795ПР від 26.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-2691(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2705(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання слов´янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (095) 42 96 855
FAX:
editor@pa.stateuniversity.ks.ua
а/с 20, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000, Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету, вул. Університетська 27, м. Херсон, Україна, 73000