РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія"
International scientific journal "Underwater Technologies: industrial and civil engineering"
Международный научный журнал "Подводные технологии: промышленная и гражданская инженерия"
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Університет науки і техніки Цзянсу (Китай)
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (30.11.2021) перереєстрація
технічні (07.04.2022)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (30.11.2021)
122 - Комп’ютерні науки (30.11.2021)
123 - Комп’ютерна інженерія (30.11.2021)
125 - Кібербезпека (30.11.2021)
126 - Інформаційні системи та технології (30.11.2021)
131 - Прикладна механіка (30.11.2021)
132 - Матеріалознавство (30.11.2021)
133 - Галузеве машинобудування (30.11.2021)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (07.04.2022)
191 - Архітектура та містобудування (07.04.2022)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (07.04.2022)
193 - Геодезія та землеустрій (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24366-14206Р від 13.02.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8550(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8569(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У журналі публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень, а також результати, отримані в виробничих умовах за наступною проблематикою: Природничі науки Математика та статистика Інформаційні технології Механічна та електрична інженерія Автоматизація та приладобудування Виробництво та технології Архітектура та будівництво Концепція видання передбачає публікацію сучасних досягнень в розглянутих областях, включаючи результати національних та міжнародних досліджень з прикладними областями застосування.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
JOUR Info (Jour Informatics)
Ei Compendex
Scientific Indexing Services (SIS)
Global Impact Factor (GIF)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 2415474
FAX:
msukach@ua.fm,mischuk.do@knuba.edu.ua
Контактна особа Михайло Сукач
КНУБА, Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, Україна, 03680