РЕЄСТР наукових фахових видань України

Підйомно-транспортна техніка
Подъёмно-транспортная техника
Hebezeuge und Fordemittel
останнє оновлення 05-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський державний політехнічний університет МОН України
Підйомно-транспортна академія наук України
Науки:
технічні (11.07.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5475 від 13.09.2001

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-0368(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2409-1049(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Наукові дослідження та нові наукові розробки, проблеми виробництва та досвід експлуатації підйомно-транспортної техніки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

048) 705-85-50,705-85-49
FAX:
uni06450@gmail.com
65044, Одеська область, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ОНПУ