РЕЄСТР наукових фахових видань України

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка
Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics
останнє оновлення 10-07-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства аграрної політики України
Науки:
сільськогосподарські (04.07.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (02.07.2020)
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
ветеринарні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
201 - Агрономія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22203-12103 від 22.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-1125(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
General Impact Factor (GIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX: