РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка
Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics
останнє оновлення 22-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Подільський державний аграрно-технічний університет
Науки:
сільськогосподарські (04.07.2014) перереєстрація
технічні (06.11.2014) перереєстрація
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
ветеринарні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020) перереєстрація
сільськогосподарські (02.07.2020)
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
201 - Агрономія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (24.09.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22203-12103 від 22.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-9052(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2706-851X(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
General Impact Factor (GIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(097) 510 36 80
FAX:
zbirnyk@pdatu.edu.ua
Контактна особа Наталія Вікторівна Семенишена
32300, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул.Шевченка, 13