РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Порівняльно-педагогічні студії
Studies in Comparative Education
останнє оновлення 22-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (07.05.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (07.05.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 Р від 18.05.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-5532(print) наклад: 300
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2312-1904(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

The “Studies in Comparative Education” is an international, peer-reviewed journal for enhancing academic quality in comparative and international education research. It seeks to promote scholarly discussion on history and methodology of comparative educational research, educational theory and practice, educational systems and institutions, teacher training and professional development, and educational reforms and innovations worldwide.

В журнале представлены научные статьи, освещающие педагогическую теорию и практику в мировом контексте; характеризуются образовательные системы и институты зарубежья; описываются образовательные реформы и инновации в сравнительно-педагогическом контексте. Научный журнал предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Universal Impact Factor
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Аді
Бінхас
Adi
Binhas
кандидат наук (педагогічні), доцент, Коледж Бейт Берл, Ізраїль, ORCID: 0000-0002-0791-1590
Яна
Бондарук
Yana
Bondaruk
кандидат наук (педагогічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, ORCID: 0000-0001-6329-450X
Наталя
Гут
Natalia
Gut
кандидат наук (філологічні), доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, ORCID: 0000-0002-0170-8006
Наталя
Коляда
Natalia
Koliada
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Олена
Ковальчук
Olena
Kovalchuk
доктор наук (педагогічні), професор, Луцький національний технічний університет, Україна, ORCID: 0000-0002-5818-2332
Юліанна
Лавриш
Yulianna
Lavrysh
кандидат наук (педагогічні), доцент, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського», Україна, ORCID: 0000-0001-7713-120X
Аліна
Сбруєва
Alina
Sbruyeva
доктор наук (педагогічні), професор, Інститут педагогіки НАПН України, Україна, ORCID: 0000-0001-5097-9171
Богдан
Вальчак
Bogdan
Walczak
доктор наук (педагогічні), професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, ORCID: 0000-0003-4901-1053
Заступник Головного Редактора
Олена
Локшина
Olena
Lokshyna
кандидат наук (педагогічні), доцент, Національний авіаційний університет, Україна, ORCID: 0000-0003-4250-3688
Головний Редактор
Оксана
Заболотна
Oksana
Zabolotna
доктор наук (педагогічні), професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Відповідальний Редактор
Людмила
Загоруйко
Liudmyla
Zagoruiko
доктор наук (педагогічні), професор, Університет Адама Міцкевича в Познані, Польща

Контактні дані

(04744) 5-20-92,975928785
FAX:
oksana.zabolotna@gmail.com,hvat203@gmail.com
Контактна особа Людмила Загоруйко
вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська область, Україна, 20300