РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Порошкова металургія
Powder Metallurgy And Metal Ceramics
Порошковая металлургия
останнє оновлення 06-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) не фах
хімічні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
Спеціальності:
102 - Хімія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22482-12382ПР від 14.12.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0032-4795(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1068-1302(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1573-9066(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Международный ежемесячный научно-технический журнал "Порошковая металлургия" — одно из наиболее авторитетных в Украине — имеет широкую географию авторов и читателей. Публикуемые на страницах журнала статьи посвящены проблемам теории и технологии получения порошков, обработки давлением пористых полуфабрикатов, получению и исследованию свойств материалов на основе порошков металлов, тугоплавких соединений и керамики, основам теории и технологии нанесения покрытий, получению и изучению свойств волокнистых и высокопористых дисперсно-упрочненных и армированных, функционально-градиентных и слоистых материалов на порошковой основе, наноструктурных материалов, исследованию гетерогенных равновесий в многокомпонентных системах.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Google Scholar
Web of Science Science Citation Index Expanded (SCIE) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Ковальченко
М. С.
Kovalchenko
Mikhail
доктор наук (технічні), професор, головний науковий співробітник Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Україна, Київ, http://www.materials.kiev.ua/science/emp_info.jsp?id=56

Контактні дані

380(44)4241401
FAX:
publ@ipms.kiev.ua
03142, м. Київ, вул.Кржижанівського, 3, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України