РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Право і Безпека
Law and Safety
Право и безопасность
останнє оновлення 22-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Науки:
психологічні /19.00.06 / (06.03.2015)
юридичні (12.05.2015) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
економічні (15.04.2021)
Спеціальності:
81 - Право (17.03.2020)
262 - Правоохоронна діяльність (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)
51 - Економіка (15.04.2021)
71 - Облік і оподаткування (15.04.2021)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.04.2021)
75 - Маркетинг (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23376-12216 ПР від 24.05.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-1584(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-2933(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Важливими науковими напрямками публікацій журналу стали методологічні, правові, економічні, соціальні й технічні аспекти розбудови держави на шляху сталого розвитку та забезпечення її національної безпеки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 73-98-168
FAX:
pb.hnuvs@ukr.net,ulia318@ukr.net
Проспект Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080