РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Праці Одеського політехнічного університету
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний політехнічний університет
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (15.10.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
124 - Системний аналіз (15.10.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)
143 - Атомна енергетика (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (15.10.2019)
171 - Електроніка (15.10.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (15.10.2019)
274 - Автомобільний транспорт (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16245-4717 ПР від 10.02.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-2429(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2223-3814(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Видання Праці Одеського політехнічного університету висвітлює фундаментальні і прикладні питання в царинах механіки, машинобудування, матеріалознавства, енергетики й хімічних технологій, а саме: сучасні дослідження з загальної механіки, механіки машин і будівельної матеріалів, дослідження в міждисциплінарних галузях машинобудування та інших інженерних наук, сучасні матеріали і технології, аналіз інженерних конструкцій та матеріалів, проблеми електромеханіки, електричні системи оптимізації, їх розробка і впровадження, енергозберігаючі технології, управління енергетичними ризиками.

The journal explores fundamental and applications issues in established areas of mechanics, materials engineering, energy and chemical technologies as well as in emerging fields, contemporary research on general mechanics, solid and structural mechanics, mechanics of machines, interdisciplinary fields between mechanics and other engineering sciences, electromechanics, advanced materials in design, design analysis and optimization, power systems optimization, power generation, power trading, electricity risk management, energy-saving technologies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Gale/Cengage
Global Impact Factor (GIF)
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
SHERPA/RoMEO
Ulrichsweb Global Serials Directory
Universal Impact Factor
WorldCat
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
ExLibris
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 705-8327,+38 (048) 705-85307
FAX: (0482) 37-79-72
pratsi.opu@gmail.com
65044, Одеська область, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ОНПУ, кімн. 313