РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Число
останнє оновлення 22-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Науки:
технічні (29.09.2014) не фаховий
фізико-математичні (29.09.2014) перереєстрація
фізико-математичні (02.07.2020)
Спеціальності:
111 - Математика (02.07.2020)
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14628-3599 Р від 10.10.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-7399(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У випусках серії «Число» публікуються наукові матеріали за напрямками: математика, механіка, нафтогазова справа.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380(342)72-71-31,974433796
FAX:
math@nung.edu.ua
вул. Шевченка, 79, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76008