РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Причорноморські економічні студії
Black Sea Economic Studies
останнє оновлення 07-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій"
Науки:
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
фізико-математичні (17.03.2020) відмовлено у фаховості
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (28.12.2019)
242 - Туризм (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
112 - Статистика (17.03.2020) відмовлено у фаховості

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21934-11834Р від 23.03.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0897(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-0900(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління підприємствами, інноваційної та інвестиційної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, фінансів та податкової політики, математичних методів та інформаційних технологій в економіці, сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (093) 253-57-15
FAX:
journal@bses.in.ua
вул. Інглезі, 6/1, оф. 135, м. Одеса, Україна, 65101