РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
останнє оновлення 07-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
географічні (13.07.2015) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
106 - Географія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8681 від 22.04.2004

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-1893(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2409-3173(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення, узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 707-52-53
FAX:
physgeo@karazin.ua,admin@physgeo.com
61022, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи 4, кiмната 4-72