РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми економіки
The problems of economy
останнє оновлення 08-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Науки:
економічні (11.07.2016) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15196-3768Р від 30.04.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-0712(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2311-1186(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Тематична спрямованність журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації, організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Research Papers in Economics (RePEc)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCOhost
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Journals Database
Scientific Indexing Services (SIS)
Advanced Sciences Index (ASI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
GetInfo
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
SUNCAT
COPAC
J-Gate
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-057-702-02-25,38-066-269-31-96,38-067-163-51-70
FAX: 38-057-702-02-25,38-066-269-31-96,38-067-163-51-70
pe.ua.kh@gmail.com
пров. Інженерний, 1-а, к. 224, м. Харків, Харківська область, Україна, 61166