РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми політичної психології
останнє оновлення 08-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Асоціації політичних психологів України
Науки:
психологічні (07.10.2016) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22185-12085 ПР від 24.06.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-1449(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Італійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-868X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Італійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Досліджуються актуальні проблеми адаптації особистості та спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту. Чільне місце відведено механізмам переосмис-лення життєвих подій, що призвели до психотравматизації, стратегіям життєвої успіш-ності внутрішньо переміщених осіб, поглиблено уявлення про психологічний зміст волонтерських практик. Визначено чинники ідентифікаційних процесів в Україні, порушено проблему націєтворення, здійснено соціально-психологічний аналіз тенден-цій розвитку політичних ідеологій, артикульовано існування "гібридної ідеології" як об’єкта соціальної патопсихології. Висвітлено низку політико-психологічних проблем соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти, ідеться, зокрема, про формування ціннісно-смислової сфери під впливом медіа, ставлення до агресії в контексті вирішення політико-психологічних питань, еміграційні настрої тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

FAX:
admin@politpsy.org,s.chunikhina@ispp.org.ua,admin@politpsy.org
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15