РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
останнє оновлення 08-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (07.10.2015) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21582-11482ПР від 18.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-5593(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Іспанська, Італійська, Французька, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-6530(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Іспанська, Італійська, Французька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства. Розраховано на широке коло філологів, викладачів, перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

The collected scholary work articles edition includes articles about the actual linguistic problems, problems of comparative-historical linguistics and linguistic typology, problems of linguistic semantics, pragmatic linguistics, cognitive linguistics, linguistic communications and translation problems. This edition is intended for the linguists, translators, interpreters, teachers, lecturers, post-graduate-course students, persons working for doctor’s, and students of Universities.

Сборник содержит статьи, в которых исследуются современные проблемы языкознания, проблемы сравнительно-исторического и типологического языкознания, лингвосемантики, лингвопрагматики, лингвокогнитологии, лингвокомуникации и переводоведения. Рассчитано на широкий круг филологов, преподавателей, переводчиков, докторантов, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 239-33-43
FAX:
ninakor@ukr.net,sandy_alex@ukr.net
Контактна особа Ніна Михайлівна Корбозерова
01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 14, ауд. 87, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології