РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чернігівський національний технологічний університет
Науки:
філософські (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18934-7724Р від 23.05.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2412-1185(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Urgent issues and pressing problems of cocial work variety of traditional and innovative technologies and methods in such areas as philosophy, psychology, sociology and pedagogy, as well as the sustainable development of society are reported. It is intended for scientists, lecturers, postgraduate students, students and ones who care about the theoretical and practical problems of social work.

В сборнике освещаются актуальные вопросы и насущные проблемы социальной работы. Рассматриваются традиционные и разнообразные инновационные технологии и методы в таких отраслях науки, как философия, психология, социология и педагогика, а также вопросы устойчивого развития общества.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0462-72-40-77,066-719-67-90
FAX:
problems_of_social_work@ukr.net
м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 1а, кафедра соціальної роботи (к. 214)