РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Продовольча індустрія АПК
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ПП "Видавниче представництво "Паралель"
Науки:
сільськогосподарські (09.03.2016)
технічні (09.03.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15418-3990 ПР від 20.07.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 3-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0321-1525(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
AGRIS
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0-44)-443-60-06,(0-66)-863-26-44
FAX: (0-44)-443-60-06,(0-66)-863-26-44
leonov_yu@ukr.net,Webmed89@mail.ru
Київ-136, а/с 49, 04136; вул. М. Гречка 24В, оф. 6, м. Київ, 04136, Україна