РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Професійна освіта: методологія, теорія та технології
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Науки:
педагогічні (09.03.2016) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
12 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
13 - Початкова освіта (17.03.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
16 - Спеціальна освіта (17.03.2020)
231 - Соціальна робота (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21232-11032Р від 13.02.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-3729(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3737(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематика: актуальні питання професійної освіти в Україні та світі. Розглядаються: теоретико-методологічні засади, світові тенденції, вітчизняні особливості, досвід підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою за спеціальностями, спеціалізаціями;практики сучасного освітнього менеджменту та регіонального управління освітою з метою забезпечення якості неперервної професійної освіти; питання формування структури, обсягу і змісту освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою; теорії і методики вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей, дидактики професійної освіти; педагогічні аспекти загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця з вищою освітою; теоретико-методичні засади розробки й використання педагогічних, інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій у неперервній професійній освіті.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (050) 443-02-87
FAX:
mail@openscience.in.ua
вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401