РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психіатрія, неврологія та медична психологія
Psychiatry, Neuroogy and Medical Psychology
Психиатрия, неврология и медицинская психология
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
психологічні (13.07.2015) перереєстрація
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
психологічні (14.05.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)
225 - Медична психологія (17.03.2020)
53 - Психологія (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20696-10496Р від 17.04.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-5675(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-166X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У міжнародному науково-практичному журналі «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікуються статі з певних наукових проблем, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статі оглядового, дискусійного та історичного характеру, а також стислі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики матеріали інформаційного характеру, праці з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічною службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної та судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, психотерапії, фармакотерапії тощо.

All articles submitted to the Journal are reviewed by at least two independent readers who are qualified experts in the subject field. Authors and reviewers remain anonymous during this process. Reviewers' recommendations are taken into consideration by the editors in determining publication and revisions. Submitted papers will normally be sent to two referees, with the authors names removed, for constructive confidential appraisal designed to maintain a high standard of publication. Well-presented papers result in faster turnaround times, more accurate proofing, and eventually reduced time to publication. Papers submitted in poor conformity with the editorial requirements given below may be returned without review.

В международном научно-практическом журнале «Психиатрия, неврология и медицинская психология» публикуются проблемные статьи, результаты оригинальных и экспериментальных исследований, статьи обзорного, дискуссионного и исторического характера, а также краткие сообщения, лекции, рецензии, случаи из практики, материалы информационного характера, работы по вопросам преподавания нейронаук, организации и управления психоневрологической службой и другие материалы, посвященные актуальным проблемам клинической и судебной психиатрии, наркологии, неврологии, медицинской психологии, психотерапии, фармакотерапии и др.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

057-738-40-83,380501929805
FAX:
i.savytska@karazin.ua,kokpenny54@gmail.com
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, кімн. 605, м. Харків, Харківська область, 61022, Україна