РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психолінгвістика
Psycholinguistics
Психолингвистика
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Громадська організація "Всеукраїнська асоціація психолінгвістів" (ВАПЛ)
Науки:
психологічні (13.07.2015) переєрестрація
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (22.12.2016) переєрестрація
психологічні (07.05.2019)
філологічні (07.05.2019)
Спеціальності:
53 - Психологія (07.05.2019)
35 - Філологія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24128-13968 Р від 05.07.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-1797(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3397(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Метою Збірника є сприяння: розвитку вітчизняної та зарубіжної науки; розширенню інтеграційних процесів у світовому науковому просторі, міжнародному дослідницькому співтоваристві, поширенню результатів наукових розвідок у різних країнах світу; оприлюдненню результатів психолінгвістичних досліджень як досвідчених і провідних, так і молодих вчених: докторантів, аспірантів, магістрантів, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань. Реалізація цієї мети забезпечуватиме координацію фундаментальних і прикладних психолінгвістичних досліджень різних фахівців, сприятиме їх актуалізації та впровадженню в практичну сферу життєдіяльності людини.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
International Scientific Indexing (ISI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Academic Research Index (ResearchBib)
Advanced Sciences Index (ASI)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Заступник Головного Редактора
Навальна
Марина Іванівна
Navalna
Maryna I.
доктор наук (філологічні), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький, ORCID: 0000-0002-5064-3122, ResearcherID: F-6747-2018, https://psycholing-journal.com/index.php/journal/navalna

Контактні дані

067-907-60-30,093-756-60-90,097-525-21-42,063-591-92-17,095-460-94-48,063-953-66-71
FAX:
psycholing.journal@gmail.com
Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30