РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психологічне консультування і психотерапія
Психологическое консультирование и психотерапия
Psychological counseling and psychotherapy
останнє оновлення 23-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
психологічні (10.05.2017) перереєстрація
психологічні (14.05.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
53 - Психологія (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20643-10463Р від 27.02.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-1249(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2410-9037(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо. Для психотерапевтів, консультантів, практичних психологів та всіх, хто цікавиться питаннями надання психотерапевтичної допомоги.

В журнале представлено разнообразие психотерапевтических подходов, модальностей и методик, связанных с психологическим и медицинским пространством современной психотерапевтической и консультативной помощи. Рассмотрены теоретические и практические вопросы по различным аспектам психотерапевтического вмешательства при различных расстройствах, их гендерные аспекты, методики психодиагностики, взаимодействия психотерапии и культуры и тому подобное. Для психотерапевтов, консультантов, практических психологов и всех, кто интересуется вопросами оказания психотерапевтической помощи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
International Scientific Indexing (ISI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+ 380-57-707-50-88,+ 380-50-300-12-57
FAX:
pcpjournal@karazin.ua,kocharian55@gmail.com
Контактна особа Олександр Кочарян
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра психологічного консультування і психотерапії, каб. 406.