РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психологічні перспективи
останнє оновлення 13-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Науки:
психологічні (16.05.2016) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24650-14590ПР від 14.12.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-1376(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-3743(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікації новітніх досягнень у загальній та соціальній психології, поширення науково-психологічних знань.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Ulrichsweb Global Serials Directory
International Scientific Indexing (ISI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Universal Impact Factor (UIF)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

066 939 58 98
psyprojournal@gmail.com,chmil.nata@ukr.net
43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Потапова, 9