РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Радіофізика та електроніка
Radio Physics and Electronics
Радиофизика и электроника
останнє оновлення 05-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Науки:
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 / (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15017-3889ПР від 16.03.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1028-821X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3400(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Статті журналу присвячені сучасним проблемам радіофізики та електроніки і містять результати фундаментальних та прикладних досліджень, описи розроблених методів досліджень, апаратури і практичного використання.

The articles of journal cover current problems of radiophysics and electronics, they contain results of fundamental and applied research, describe developed research methods, equipment and practical use.

Статьи журнала посвящены современным проблемам радиофизики и электроники и содержат результаты фундаментальных и прикладных исследований, описания разработанных методов исследования, аппаратуры и практического использования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(057) 3150006
FAX: 38(057) 3152105
nti@ire.kharkov.ua
ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, 12, вул. Акад. Проскури, Харківська область, м. Харків, 61085, Україна