РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Резание и инструменты в технологических системах
останнє оновлення 11-05-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7840 від 08.09.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-7405(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У збірнику представлені наукові статті, у яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки різних сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методик, вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних різальних інструмент. Висвітлено аспекти оптимізації й математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.

В сборнике представлены научные статьи, в которых затрагиваются актуальные вопросы в области механической обработки различных современных материалов с применением высокопроизводительных технологий, новых методик, измерительных приборов для контроля качества обработанных поверхностей и высокоэффективных режущих инструментов. Затронуты аспекты оптимизации и математического моделирования на различных этапах технологического процесса.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 706-41-43,707-61-43
FAX: (057) 707-61-85
grabchenko@kpi.kharkov.ua,hightech@kpi.kharkov.ua
61002, Харківська область, м. Харків, вул. Кирпичова,2