РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Релігія та Соціум
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філософські (16.05.2016)
соціологічні (10.05.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15873-4345ПР від 26.10.2009

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-0306(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В часописі друкуються аналітичні розвідки філософів, релігієзнавців, культурологів, богословів, соціологів, політологів та ряд інших науковців і експертів, які займаються аналізом соціально-культурних та світоглядних проблем. В часописі окремо введено рубрику «Трибуна молодого вченого», друкуються рецензії на монографії, підручники, посібники та важливі повідомлення з життя країни, університету та факультету.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 584883,(0372) 584703
FAX:

58012, Чернівці 12, вул. Коцюбинського, 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Філософсько-теологічний факультет