РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ренесансні студії
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Класичний приватний університет
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Науки:
філологічні /10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (09.02.2021)
Спеціальності:
35 - Філологія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15178-3750ПР від 24.04.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2225-479X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Серія збірників наукових статей «Ренесансні студії» орієнтована на висвітлення актуальних та гостродискусійних питань щодо вивчення літератури, філософії, культури, національних мов доби Відродження, а також хронологічно близьких до неї історико-культурних епох.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 068 56 64 829
FAX:
admission@rs-journal.kpu.zp.ua
Редакція наукового журналу «Ренесансні студії», Класичний приватний університет, вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002