РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Рідне слово в етнокультурному вимірі
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Науки:
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (09.02.2021)
Спеціальності:
35 - Філологія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20445-10245 Р від 11.10.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-4758(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1602(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

До збірника приймають статті, які розкривають засади й проблеми етнологічних студій сучасного мовознавства, інтерпретують слово як засіб мистецького відображення етносвіту, досліджують соціокультурний аспект становлення мовної особистості.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0678982290 (Федурко Марія Юліанівна),0938839853 (Котович Віра Василівна),0673370413 (Огар Анна Осипівна),(03244) 1-04-74
FAX: (03244) 3-81-11
annaogar@ukr.net
82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2