РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Розвиток методів управління та господарювання на транспорті
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний морський університет
Науки:
економічні (22.12.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
242 - Туризм (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3969 від 21.01.2000

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-1915(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3893(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

Наукове видання, яке публікує результати досліджень в сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу в галузі транспорту, його підприємств і організацій транспортної інфраструктури. Розглядаються різноманітні аспекти функціонування транспортної галузі та її підприємств, менеджменту морських перевезень, портової та інших видів діяльності, підвищення ефективності діяльності на транспорті та в обслуговуючих його підприємствах та організаціях.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

728-31-14,067-904-59-69
epip_onmu@mail.ru,yuliana_docent@hotmail.com
65029, Одеська область, м. Одеса, вул. Мечникова, 34